ARMTECH
Produkty

Znajd nas na facebooku


Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest ARMTECH z siedzibą przy ul. Konopackiej 20 / 22 w Warszawie.

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO)

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

  1. prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda);
  2. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  3. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  4. prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. prawo przenoszenia danych tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które można przesłać innemu administratorowi;
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pliki cookies

Korzystając ze strony www.armtech.pl możesz otrzymywać pliki cookies od podmiotów trzecich, takich jak Facebook, Google, Twitter. Pliki te są niezbędne do działania narzędzi takich jak: Google Analytics oraz w celu integracji z portalami społecznościowymi Google Plus i Facebook. Więcej informacji na temat tych plików możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

Możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Możesz w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz.

Czy pliki cookies zawierają dane osobowe?

Pliki cookies mogą zawierać dane osobowe w postaci numeru IP, których jednak z uwagi na wykorzystanie zanonimizowane Administrator nie zapisuje i nie wykorzystuje.

Gdzie przechowywane są pliki cookies

Pliki cookies przechowywane są w przeglądarce użytkownika. Administrator nie zapisuje ich na swoich serwerach.