ARMTECH
Produkty

Znajd nas na facebooku


Obróbka strumieniowo - ścierna

Posiadamy maszyny umożliwiające prowadzenie usług z zakresu obróbki strumieniowo-ściernej i hydrościernej dowolnymi (zgodnymi z normami ścierniwami). W sprawach szczegółowych prosimy o kontakt z firmą.

ARMEX - obróbka środkami na bazie kwaśnego węglanu sodu

O technologii obróbki strumieniowo-ściernej środkami na bazie kwaśnego węglanu sodu ARMEX®

Obróbka środkami na bazie kwaśnego węglanu sodu jest bardzo efektywną metodą czyszczenia i usuwania malunków gdy ważny jest przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. Powierzchnia musi być całkowicie nie schropowaciała i dlatego nie może być czyszczona innym ścierniwem.
 2. Miękkość ścierniwa na bazie kwaśnego węglanu sodu dzięki której nie powstają żadne zniszczenia np. (otaczających) ruchomych części lub elementów hydraulicznych
 3. Rozpuszczalność w wodzie mediów dzięki której nie ma żadnych pozostałości po ścierniwie np. silniki lub instalacje procesu.

Obróbka hydrościerna

Zakres prac AquaBlast jest zaprojektowany do jednoczesnego odtłuszczania i obróbki strumieniowo-ściernej wielu rozmiarów komponentów. Zawiesiny wody/mediów są zbierane w misce kabiny, dostarczanie ich do ręcznej dyszy odbywa się przez bezdławnicową poliuretanową pompę i dołączonymi wężami umieszczonymi wewnątrz maszyny. Do dyszy dodawane jest sprężone powietrze aby przyspieszyć zawiesinę i zapewnić efekt czyszczenia. Po kontakcie z elementem zawiesina jest odsysana z powrotem do miski tworząc system recyrkulacji. Zużyte ścierniwo i inne zanieczyszczenia są zbierane przez przepływ do filtru sedymentacyjnego umieszczonego w tylnej części obudowy. Proces mokrej obróbki strumieniowo ściernej jest całkowicie bezpyłowy. Ponadto zastosowanie mieszaniny ścierniwa z wodą pozwala osiągnąć delikatniejsze wykończenie.

wetblasting principal

Obróbka wibrościerna

Firma ARMTECH oferuje specjalistyczne usługi obróbki powierzchniowej:

- oczyszczanie,

- bębnowanie,

- obróbka wibrościerna,

- gratowanie,

- polerowanie.

Obróbki tego typu najczęściej stosuje się do: uzyskania jednorodnej powierzchni, zaokrąglenia ostrych krawędzi, usunięcia zanieczyszczeń i smarów z powierzchni, przygotowania pod powłoki galwaniczne techniczne i dekoracyjne oraz powłoki malarskie lub chemiczne, wysuszenie po procesie.

Dotyczy to szczególnie drobnych detali (najczęściej do 1 kg/szt), najczęściej metalowych w większych ilościach jednorazowo (10 - 100 kg i więcej).

Ceny usługi są zróżnicowane i zależą od: jednorazowej ilości detali, masy pojedynczego elementu, stanu wyjściowego, wymaganego efektu końcowego. Cena może być określana za 1 sztukę (dla większych detali) lub za 1 kg (dla detali drobnych).

Stosowane urządzenia to maszyny znanych europejskich i światowych producentów, materiały technologiczne (kształtki, płyny technologiczne) pochodzą od znanych producentów krajowych i zagranicznych.

Dopasowujemy proces technologiczny do wymagań jakościowych i finansowych klienta oraz naszych możliwości technicznych.

Koszty transportu, pakowania do i z naszej firmy pokrywa zleceniodawca.

Termin wykonania usługi określamy na bieżąco zależnie od ilości, możliwości czasowych i wymagań klienta - najczęściej 2-3 dni od dostawy, niekiedy dłużej (przy większych ilościach.

Prosimy o konkretne zapytania z opisem oczekiwanego efektu.

Metalizacja natryskowa

 • Regeneracja części maszyn metodami natryskiwania cieplnego (płomieniowo, łukowo i plazmowo),
 • uszlachetnianie powierzchni części nowych,
 • powłoki metalowe (stale nisko-, średnio- i wysokowęglowe, stale kwasoodporne, nierdzewne i inne stale stopowe, molibden, itp.),
 • powłoki węglikowe (węgliki wolframu i chromu),
 • powłoki ceramiczne (Al2O3+TiO2, Cr2O3, ZrO2+CaO, ZrO2+Y2O3),
 • powłoki przetapialne (na bazie niklu i chromu oraz kobaltu o twardościach 25-60 HRC),
 • powłoki nieżelazne (cynk,aluminium i stopy, miedź, brązy, mosiądze, stop Monela, itp.).

ZASTOSOWANIA:

 • zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych (cynk, aluminium),
 • pokrycia żaroodporne (np.elementy wężownic, kolanka przegrzewaczy pary itp.),
 • powłoki nieiskrzące (np. elementy maszyn górniczych),
 • powłoki o wysokiej odporności na ścieranie w niskich i wysokich temperaturach:
  • czopy pod łożyska toczne,
  • czopy wałów korbowych, wrzeciona szlifierek itp.,
  • żelazka hutnicze,
  • powierzchnie uszczelniające na wałach pomp, tulejach dławicowych, uszczelnieniach czołowych, itp.,
  • nurniki pomp, tłoki pras hydraulicznych, siłowniki,
  • cylindry drukarskie, wałki wodne, duktory,
  • łopatki mieszalników, krawędzie ślimaków wytłaczarek do tworzyw sztucznych, przylgnie zaworów, formy do wyrobów ceramicznych,
  • powłoki ozdobne (np. brązy, mosiądze na metalach, betonie, drewnie),
 • powłoki elektroizolacyjne (np. tlenek aluminium na wzbudnikach do hartowania indukcyjnego),
 • bariery cieplne i powłoki odporne na szoki temperaturowe.

Projektowanie i wykonawstwo

Świadczymy usługi z zakresu projektowania oraz budowy maszyn i urządzeń z różnych gałęzi przemysłu.

Prosimy o kontakt z firmą, a postaramy się rozwiązać Państwa problemy związane z optymalnym funkcjonowaniem linii produkcyjnych.

Remonty i renowacja maszyn

Remontujemy i naprawiamy:

 • maszyny i urządzenia stosowane do obróbek powierzchniowych
  • urządzenia do obróbki strumieniowo-ściernej
  • urządzenia do obróbki wibrościernej
  • oczyszczalnie ścieków technologicznych
 • maszyny i urządzenia nietypowe i nieposiadające dokumentacji
 • Inne – maszyna którą człowiek wymyślił i zmontował powinna dać się naprawić lub zregenerować.